יש לשנות את השאלה:
כיצד משפיעה קרינת UV על השרדות חיידקי eColi לאחר עקת חום
השאלה לפי עדי:
"תכננו לערוך ניסוי לבדיקת אבולוציה בחיידקים על ידי יצירת סביבות שונות מבחינת טמפרטורה והרכב אוויר ובדיקת ההשפעה שלהן על החיידקים.."
אולי אפשר :

כיצד משפיעה הטמפרטורה/הרכב האוויר? על הישרדות חיידקים שנחשפו לקרינת UV וכאלו שלא נחשפו לקרינה