דף

למורים:
האתר עדיין בבנייה ולא הוצג לתלמידים. הוא חלק מניסיון לבנות סביבת חקר לפרויקט ארוך טווח בלימודי הביולוגיה לבגרות. הרעיון להשתמש בסביבת וויקיספייסס לצורך זה הגיע מחברתי-עמיתתי דר' עידית שיף:http://researchprojectinbiology.wikispaces.com/
דוגמאות שמצאתי לשימוש בוויקי לסביבת חקר:
סביבת ויקי לארגון פרויקט כיתתי של ביוחקר בבית הספר הרב תחומי בעין חרוד
בבלשות (באמצעות אתר שלובים) גיליתי את שמה של המורה לילך

מאמרים:
שימושי ויקי לתמיכה בלמידת חקר בחינוך הגבוה, לוין-פלד, קלי , כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיית למידה, 2008

מאמר ב"על הגובה" 2007, מטלה שיתופית בויקימטלה שיתופית בויקי באוניברסיטה הפתוחה. (מישר, טל-אלחסיד)

רפלקציה וקשיים בתהליך הביוחקר.
הביוחקר בעיני הוא הזדמנות נהדרת לחקר פתוח. התלמידים כבר בנו לעצמם ידע בסיסי רחב בביולוגיה של התא ובאקולוגיה והידע עוזר להם לחשוב על רעיונות.בייחוד משום שעשינו לאורך כל י"א פעילויות להעלאת שאלות תוך כדי הלימוד:הנה על חקר בבלוגמהי למידת חקר?מהו חקר, חידוד מושגים (כולל מיפוי של התחום)
:הקשיים העיקריים בעיני הם1. ההתמקדות במיומנויות אינה מעבירה את המסר הנכון על חקר, חקר הוא הרבה מעבר למיומנויות, למרות שבכיתה י"א וי"ב אין להזניח את המיומנויות אבל כדאי לשלב אותן עם הדרך של לומד עצמאי וסקרני שחוקר תמידהנה בבלוג דיון של מורים מובילים באגף למחוננים במשה"ח בנושא

2. המפרט הטכני של הביוחקר אשר מגביל את החקר לניסוי המבוקר ומתעלם מדרכי חקר אחרות. אני מוצאת את עצמי מתפתלת כדי לומר לתלמידים שהמודל שפיתחו לא יכול לכשלעצמו להיות עיקר החקר אלא עיקר הביוחקר יהיה שאלה שהם יבדקו לפי המודל. או שתלמידים לא יכולים לעשות מחקר מיפוי, או מחקר השוואתי. מגבלה קשה נוספת היא דרישות אקסלוסיביות מחמירות מאד של הנושאים. אסור שבכיתה יחזור בסיס ביולוגי והבסיס הביולוגי נקבע לפי המשתנה הבלתי תלוי למשל אם יש תלמידים המעוניינים לחקור אבולוציה בעזרת חיידקים ובאופן יותר ספציפי, הם ניסחו את שאלתם כך:"תכננו לערוך ניסוי לבדיקת אבולוציה בחיידקים על ידי יצירת סביבות שונות מבחינת טמפרטורה והרכב אוויר ובדיקת ההשפעה שלהן על החיידקים..".הם למעשה יצטרכו להפעיל קרינת UV כדי לגרום למוטציות ואז להפעיל את הטמפרטורות השונותאבל מאחר שכבר יש מישהו בכיתה שבודק השפעה של טמפרטורה על נביטה הם מוגבלים ולא יכולים לבדוק גם הם את אותו משתנה בלתי תלוי.כלומר למרות שהרעיון שלהם שונה לחלוטין וגם הבסיס הביולוגי שהם מתמקדים בו שונה הם לא יכולים להשתמש באותו משתנה בלתי תלוי.מגבלה זו יחד עם המגבלה הטכנית של ניסויים במעבדה של תיכון משטחות ומצמצמות את מגוון הנושאים האפשריים
אודה לכל מי שהגיע ומעוניין להגיב, אנא כיתבו פה למטה בדיון :)