כיצד משפיעים ריכוזים שונים של מגנזיום על ריכוז הכלורופיל בצמח?