מאגר מקורות מידע לעבודת הביוחקר


**צמחיית ישראל ברשת**. אתר מעולה! על בוטניקה וצמחים בישראל. כולל גם מגדיר צמחים . מפתח האתר הוא פרופ' אבינועם דנין מרצה לבוטניקה במחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה של המכון למדעי החיים באוניברסיטה העברית.

צומח וצמחים, ספר האוניברסיטה פתוחה.

סיינטיפיק אמריקן ישראל - מאמרים מרתקים מהארץ ומחו"ל בנושאים מדעיים וטכנולוגיים

בשער - אתר ובו מאגר של שאלות ותשובות ממומחים מהאקדמיה בנושאים שונים הקשורים למדע. הפנו את שאלותיכם למומחים ותיענו גם אתם.

מכון דוידסון שבמכון וייצמן למדע - רשימות קצרות, הסברים וסרטונים. מקור מידע מעולה על גנטיקה מולקולרית, מבנה התא וחילוף חומרים, מאתר "הומיאוסטזיס ברמה המולקולרית. לאיתור מידע וחומר רקע נוסף תוכלו להיעזר באתר ביולוגיה

בנוסף לפניכם רשימות של מקורות שאינם מקוונים. הרשימות נאספו ונערכו על-ידי סמדר כהן, מאשה צ'אושו ואורה הירש. הרשימות ממוינות על-פי הנושאים: צמחים, בעלי-חיים, מגדירים, רקע כללי, יחסי גומלין ושיטות עבודה.
מהי רשימת המקורות בעבודת הביוחקר? יש להוסיף בסוף העבודה רשימה של כל המקורות בהם השתמשתם. יש לרשום רק מקורות אליהם קיימת הפנייה מהטקסט. יש להפנות אל מקור בכל חלק של הטקסט המתבסס על המקור.
כיצד מפנים למקור? הפנו ברשימת המקורות של עבודתכם לערך / למאמר / לנושא שבו השתמשתם מתוך מקור המידע. אין לצטט באופן כללי "סיינטיפיק אמריקן ישראל" אלא באופן מדוייק הכולל את חודש ושנת הפרסום, שם הכותבים, גיליון. אם מדובר בקישור – יש לכתוב מתי נבדק הקישור "אוחזר בתאריך...".
מהו מקור מהימן וכיצד נדע? מקור מהימן הוא מקור שהמידע שבו מבוסס על המקובל בתחום המחקר ואשר האג'נדה שלו היא האמת המדעית ולא מטרה מסחרית, חברתית או אחרת. כיצד נדע זאת?
המקורות הטובים ביותר למידע מדעי הם המקורות הראשוניים – מאמרים בעיתונים מדעיים שפיטים – בעיתונים אלו מדענים מפרסמים את העבודות שלהם לאחר שעברו תהליך שיפוט על ידי מומחים בתחום המחקר. מאמרים אלו בדרך כלל כתובים בשפה מקצועית ובאנגלית ולכן קשים מאד לקריאה על ידי תלמידים. מה עושים? נעזרים במקורות מדעיים משניים אבל מהימנים.

בדרך כלל אפשר לסמוך על המהימנות של אתרים של אוניברסיטאות. אפשר לזהות אתרים כאלו על ידי סיומת ac או edu.

עיתונים ואתרים מדעיים מתורגמים גם הם מהימנים: למשל בשער, סיינטיפיק אמריקן והידען.

אתרים של אירגונים נושאים סיומת orgוהם יותר מהימנים מאתרים מסחריים הנושאים סיומת com.

הויקיפדיה עדיין איננה מקור מהימן דיו לערכים בעברית לכן אפשר להשתמש בויקיפדיה, אבל בזהירות וחשוב להצליב את המידע אם רוצים להסתמך עליו.

מקורות נוספים ניתן למצוא בקובץ: