שאלת החקר כבסיס לניסוי מבוקר
בניסוי בודקים קשר סיבתי בין שני גורמים. משנים גורם אחד ובודקים האם בעקבות זאת השתנה הגורם השני.

הגורם שהחוקרים משנים נקרא "משתנה משפיע" או "משתנה בלתי תלוי"
הגורם שהחוקרים בודקים נקרא "משתנה מושפע" או "משתנה תלוי"
על השאלה להיות ניתנת לחקירה בניסוי מבוקר
יש להגדיר את המשתנה המשפיע (בלתי תלוי)
וכיצד לשנות אותו
יש להגדיר את המשתנה המושפע (תלוי)
וכיצד למדוד אותו

מדוע בחרתם בשאלת החקר שלכם? הרציונאל הוא סיבת הבחירה בשאלת החקר, כלומר, הצדקת שאלת החקר.
שימו
Y: הניסוח הסופי של שאלת החקר יכול להשתנות בשלבים השונים של הניסוי.
שאלת חקר מתאימה כוללת שני משתנים: משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי, ושואלת על קשר ביניהם. שני המשתנים חייבים להיות מוגדריםבבירור.
שאלה תתאים לעבודת החקר אם תוכלו לחקור אותה בניסוי מבוקר: לשנות את המשתנה הבלתי תלוי ולמדוד שינויים משמעותיים במשתנה התלוי, בתנאים ובזמן העומדים לרשותכם.

תבניות אפשריות לניסוח שאלות חקר:
מה הקשר בין המשתנה הבלתי תלוי לבין המשתנה התלוי?
מהי השפעת המשתנה הבלתי תלוי על המשתנה התלוי?
האם יש קשר בין המשתנה הבלתי תלוי לבין המשתנה התלוי? ואם כן, מהו?

המשתנה התלוי חייב להיות תהליך או תופעה ביולוגית, ולהיות כמותי ומדיד.
דוגמאות לתהליכים ביולוגיים: התפתחות, גדילה, נביטה, נשימה.
דוגמאות לתופעות ביולוגיות: התנהגות חיזור בעופות, גובה צמחים שונה בצל ובאור.
המשתנה הבלתי תלוי יכול להיות בדיד או רציף.

בשאלת החקר ייבדק אורגניזם או חלק ממנו.
דוגמא: ניתן למצות אנזים מרקמה ולבדוק את הפעילות. אך לא ניתן להסתפק בבדיקת פעילות של אנזים מנוקה.מתוך הנחיות הביוחקר