כיצד משפיע סוג הסוכר (פרוקטוז, גלוקוז, סוכרוז, לקטוז) על קצב הנשימה התאית של שמרים?
עם איזה סוכר יתקבל קצב הנשימה התאית הגבוה ביותר?