סיור בחוף פלמחים
Powered by emaze
חוף פלמחים, חוף חולי ובמזרחו רכס כורכר מהווה בית גידול ייחודי לצמחים ובעלי חיים. ערכנו סיור מדעי שבו חקרנו את המאפיינים הביוטיים והאביוטיים בבתי הגידול שמצאנו בחוף פלמחים - בעזרת המדריכים אבישי וגל מבית ספר שדה שקמים של החברה להגנת הטבע.
פלמחים הגן הלאומי - רשות הטבע והגנים, שימור בחוף פלמחים.


מקורות:
( מדריך ישראל החדש. כרך 9 מישור החוף הדרומי, פלשת. (החלקים הקשורים למישור חוף יהודה, החלקים הרלוונטים בעמ' 10-37
אתר הטבע הישראלי. אתר פרטי של עוז ריטנר, המוזיאון לטבע ע"ש שטיינהרדט במחלקה לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב.
המאבק להצלת חוף פלמחים: הכנסו לקישור כדי לקרוא עוד על המאבק האזרחי להצלחת חוף פלמחים מפיתוח.

החלקים השיתופיים של הכנת הדוח:
קישור לקובץ הנתונים
קישור לתיקיה השיתופית של הביוחקר 2015-16
הנחיות להכנת דוח הסיור


מחוון לקביעת הציון על הדוחמפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה

 בפלמחים.jpg אקולוגי.jpg

אחד הצמחים שראינו הוא לפופית החוף

המיון הסיסטמתי שלו מופיע בויקיפדיה וכתוב עליו הסבר יפה באתר צמח השדה