הנחיות להרכבת דוח הסיור


קישור לנתוני הסיור
למטה ניתן לראות חלק מהאורגניזמים שראינו בסיורהנחיות ומחוון לדוח הסיור


,סיור בנחל דוד בעזרת המדריכות איילת, תרזה ויובלנווה עין גדי שוכן למרגלות מצוק ההעתקים, במדבר יהודה ועל שפת ים המלח. מיקומו בבקע ים המלח, המקום הנמוך בעולם, יוצר תנאי אקלים ייחודיים המאופיינים בכמות משקעים זעומה וטמפרטורות גבוהות ללא משרעת גדולה בין יום ללילה. נחל דוד הינו מקור מים קבוע וגדול יחסית, המאפשר שגשוג . של חיים רבים סביבו בלב המדבר הצחיח. ביקרנו בבריכות של נחל דוד וביצענו תצפיות ומדידות. ראינו סרטן הנחלים (Potamon potamios), שפיריות (מאתר החברה להגנת הטבע) . ביצענו מדידות שונות:Anisoptera), ימשושים (Chironomus), בריומאים (Ephemeroptera), תולעת נימית (Nematoda).

:תמונות מהסיור בנחל דוד

shaniupperpool1.jpg
בריכה עמוקה שמשית בנחל דוד. צילום: שניshaniupperpool.jpg
בריכה עמוקה שמשית בנחל דוד. צילום: שני

shanishapirit.jpg
צילום: שניofekצפרדענחלים.jpg
ראשן של צפרדע נחלים. צילום: אופק
alonatzhalaf.jpg
צלף מצרי. צילום: אלונה

alona.jpg
מושית השבע על עלה של צלף מצרי. צילום: אלונה

ofektristram.jpg
זרזיר קצר זנב (טריסטרמית). צילום: אופקidanשפני סלעים.jpg
שפני סלעים. צילום: עידן
shaniשערות שולמית.jpg
שערות שולמית. צילום: שני

shaniscritters1.JPG
בריומאי. צילום: שני
shanicritters.JPG
בריומאי. צילום: שניshani.JPG
צילום: שני


shaniscritters.JPG
צילום: שני
על טריסטרמית ים המלח באתר הצפרות של ליאור כסלו