כיצד משפיעה עוצמת האור על קצב ההתארכות/שיעור הצצת נבטים/ או כמות כלורופיל?