כיצד משפיעה טמפרטורת ההשריה על כמות המושבות של חיידקי לקטובצילוס בחלב