האם הגורם המקנה עמידות לאנטיביוטיקה בחיידקי eColi הוא חלבון?