העלאת שאלות לקראת הביוחקרי"א 2015-2016
קישור לשאלות ביוחקר2014-2015


שאלון לקראת ביוחקר

 • איך צמחי מים נושמים? כיצד ניתן להשפיע על נשימה של צמחי מים? (ליבי)
 • איזו תועלת יש לצמח הטבק מייצירת ניקוטין? האם מקנה הגנה? (ליבי)
 • איך צמחי ים "נדבקים" לסלעים ואילו גורמים סביבתיים יכולים להשפיע על כך? (אלון)
 • למה לכל צמח יש עונת פירות שונה, למה הפירות לא גדלים כל הזמן? מה משפיע על עונת יציאת הפירות? (עדן ק.)
 • למה לצמח לימון יש לימונים? מה התועלת בלימון? (סיוון)
 • איך עולה הנוזל בצמח, האם יש גורמים סביבתיים המשפיעים על קצב עליית הנוזל בצמחים? אילו גורמים משפיעים על דיות בצמחים? (גילי)
 • כיצד משפיעים הגורמים הבאים על תהליך הדיות? טמפרטורה, גשם, סוג קרקע, מליחות, לחות, גודל עלים, גודל הצמח, יחס שטח פנים לנפח בעלים, עוצמת הרוח ועוצמת האור.
 • מה חשיבות המגוון הביולוגי? (ניר)
 • איך צמחים מריחים?
 • כיצד ריכוז ההורמון הגזי אתילן משפיע על הבשלת הפרי? (יובל)
 • האם אתילן עוזר לנבטים לעבור מכשולים? (יונתן)
 • כיצד משפיעה צפיפות הזרעים על הנביטה?
 • כיצד משפיעה נוכחות שמן בהשקיה על הנביטה?
 • כיצד משפיעים מחטי אורן על הנביטה? (אללופתיה)?
 • כיצד משפיע כיוון ההארה על הנביטה?
 • כיצד משפיע אורך הגל על עוצמת תהליך הפוטוסינתזה?
 • כיצד משפיע אורך הגל על תהליכים בצמח שאינם פוטוסינתזה? פריחה? נביטה?
 • איך הצמחים רואים?
 • כיצד משפיע כיוון כוח הכובד של כדור הארץ על הנביטה? הצמיחה?
 • כיצד משפיעה מליחות הקרקע על קליטת המים אל הצמח?
 • כיצד משפיעה מידת אוורור הקרקע על הצמיחה?
 • כיצד משפיעה הימצאות חיידקים בקרקע על הצמיחה?
 • כיצד משפיעה כמות המים על הצמיחה?
 • כיצד משפיעה כמות החנקן בקרקע על הצמיחה?
 • כיצד משפיעים המינרלים (אשלגן, סידן, ברזל, מגנזיום, גופרית, חנקן, זרחן) שהאדמה מכילה על נביטה?
 • כיצד משפיעה חומציות הקרקע על הצמיחה והנביטה?
 • כיצד משפיעה כמות הרקבובית בקרקע על הצמיחה והנביטה?
 • כיצד משפיעה עוצמת האור על הנביטה? על תהליך הפוטוסינתזה? תהליכים אחרים?
 • האם קיימת תקשורת בין צמחים? מה יכול להשפיע על תקשורת בין צמחים?

התופעה: מתחת לאחד העצים לא צומח שום דבר בהשוואה לעצים השכנים.
_אללופתיה.JPGהסברים אפשריים:

 1. 1.אללופתיה: עיכוב נביטה על ידי חומרים כימיים שמייצר הצמח, בעלים? בשורשים?
 2. 2.שורשי העץ שואבים מים ומינרלים מהסביבה שמתחת לעץ ובאדמה וכך מונעים נביטה של צמחים אחרים.
 3. 3.צל: מונע פוטוסינתזה ולכן לא מאפשר צמיחה
 4. 4.רעייה (של בעלי חיים): או מעורבות אחרת של אורגניזמים
 5. 5.מחלה או טפילים
 6. 6.גיל העץ
 7. 7.התאמת העץ לאדמה: התאמה שאין לצמחים הנמוכים
 8. 8.דישון האדמה על ידי בעל חיים שחי על העץ
 9. 9.צורת העלים וגודלים משפיע על כמות הגשם שתגיע לקרקע, האם העלים מתפקד
10.ים כמשפך ומאפשרים למים רבים להגיע או שעלוות העץ מתפקדת כמטרייה