לחצו על edit ואז על
החץ מימין למילה save
רדו ל wikitext editor
לחצו עליו ותוכלו להעתיק את ההוראה לכתיבה מימין לשמאל
פה
העתיקו אותה והדביקו בדף החדש שפתחתם

rtl
זה עברית
...etc.
rtl


https://help.wikispaces.com/Wikitext