Recent Changes

Sunday, July 12

 1. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited ... מפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה {סיור בפלמחים.jpg} {סיור אקולוגי.jpg} אחד הצמחים…
  ...
  מפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה
  {סיור בפלמחים.jpg} {סיור אקולוגי.jpg}
  אחד הצמחים שראינו הוא לפופית החוף
  המיון הסיסטמתי שלו מופיע בויקיפדיה וכתוב עליו הסבר יפה באתר צמח השדה

  (view changes)
  6:43 am

Saturday, July 4

 1. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited ... {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc} מפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה {סיור …
  ...
  {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc}
  מפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה
  {סיור בפלמחים.jpg}
  {סיור
  {סיור אקולוגי.jpg}
  (view changes)
  11:10 pm
 2. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited ... מחוון לקביעת הציון על הדוח {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc} עוד מהסיור בחוף פלמ…
  ...
  מחוון לקביעת הציון על הדוח
  {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc}
  עוד מהסיור בחוף פלמחים
  {סיור אקולוגי.jpg}
  מפת האזור - מישור החוף הדרומי, חוף יהודה
  {סיור בפלמחים.jpg}
  {סיור אקולוגי.jpg}
  (view changes)
  11:06 pm
 3. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited ... מחוון לקביעת הציון על הדוח {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc} תמונות עוד מהסיור…
  ...
  מחוון לקביעת הציון על הדוח
  {הסיור האקולוגי _ הנחיות מפמר ביולוגיה.doc}
  תמונותעוד מהסיור בחוף
  {סיור אקולוגי.jpg}
  {סיור בפלמחים.jpg}
  (view changes)
  11:05 pm
 4. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited סיור בחוף פלמחים ... להגנת הטבע. פלמחים פלמחים הגן הלאומי ... רשות הטבע .והגנים, והג…

  סיור בחוף פלמחים
  ...
  להגנת הטבע. פלמחים
  פלמחים
  הגן הלאומי
  ...
  רשות הטבע
  .והגנים,
  והגנים, שימור בחוף פלמחים.
  מקורות:
  ( מדריך ישראל החדש. כרך 9 מישור החוף הדרומי, פלשת. (החלקים הקשורים למישור חוף יהודה, החלקים הרלוונטים בעמ' 10-37
  (view changes)
  11:04 pm
 5. page סיור אקולוגי בחוף פלמחים edited סיור בחוף פלמחים ... ובעלי חיים. ערכנו סיור מדעי שבו חקרנו את המאפיינים הביוטיים והאביוטיים ב…

  סיור בחוף פלמחים
  ...
  ובעלי חיים. ערכנו סיור מדעי שבו חקרנו את המאפיינים הביוטיים והאביוטיים בבתי הגידול שמצאנו בחוף פלמחים - בעזרת המדריכים אבישי וגל מבית ספר שדה שקמים של החברה להגנת הטבע. פלמחים הגן
  ...
  רשות הטבע
  והגנים,

  .והגנים,
  שימור בחוף
  מקורות:
  ( מדריך ישראל החדש. כרך 9 מישור החוף הדרומי, פלשת. (החלקים הקשורים למישור חוף יהודה, החלקים הרלוונטים בעמ' 10-37
  (view changes)
  11:03 pm
 6. page שאלות לקראת ביוחקר 2016 edited rtl העלאת שאלות לקראת הביוחקרי"א 2015-2016 קישור לשאלות ביוחקר2014-2015 ... 9.צורת העלים…
  rtl
  העלאת שאלות לקראת הביוחקרי"א 2015-2016
  קישור לשאלות ביוחקר2014-2015
  ...
  9.צורת העלים וגודלים משפיע על כמות הגשם שתגיע לקרקע, האם העלים מתפקד
  10.ים כמשפך ומאפשרים למים רבים להגיע או שעלוות העץ מתפקדת כמטרייה
  rtl
  (view changes)
  7:43 am
 7. page שאלות לקראת ביוחקר 2016 edited rtl ... שאלות לקראת הביוחקר י"א הביוחקרי"א 2015-2016 קישור לשאלות ביוחקר2014-2015…
  rtl
  ...
  שאלות לקראת הביוחקר
  י"א
  הביוחקרי"א 2015-2016
  קישור לשאלות ביוחקר2014-2015
  שאלון לקראת ביוחקר
  ...
  9.צורת העלים וגודלים משפיע על כמות הגשם שתגיע לקרקע, האם העלים מתפקד
  10.ים כמשפך ומאפשרים למים רבים להגיע או שעלוות העץ מתפקדת כמטרייה
  .
  rtl

  rtl

  (view changes)
  7:42 am
 8. page שאלות לקראת ביוחקר 2016 edited rtl העלאת שאלות לקראת הביוחקר י"א 2015-2016 ... האם קיימת תקשורת בין צמחים? מה יכול להשפ…
  rtl
  העלאת שאלות לקראת הביוחקר
  י"א 2015-2016
  ...
  האם קיימת תקשורת בין צמחים? מה יכול להשפיע על תקשורת בין צמחים?
  התופעה: מתחת לאחד העצים לא צומח שום דבר בהשוואה לעצים השכנים.
  {https://bioheker.wikispaces.com/site/embedthumbnail/placeholder?w=266&h=187} https://bioheker.wikispaces.com/file/view/%D7%A2%D7%93%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94.JPG/522630464/266x187/%D7%A2%D7%93%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%AA%D7%99%D7%94.JPGהסברים{עדן_אללופתיה.JPG} הסברים אפשריים:
  1. אללופתיה:

  1.אללופתיה:
  עיכוב נביטה
  ...
  בעלים? בשורשים?
  2. שורשי

  2.שורשי
  העץ שואבים
  ...
  צמחים אחרים.
  3. צל:

  3.צל:
  מונע פוטוסינתזה
  ...
  מאפשר צמיחה
  4. רעייה

  4.רעייה
  (של בעלי
  ...
  של אורגניזמים
  5. מחלה

  5.מחלה
  או טפילים
  6. גיל

  6.גיל
  העץ
  7. התאמת

  7.התאמת
  העץ לאדמה:
  ...
  לצמחים הנמוכים
  8. דישון

  8.דישון
  האדמה על
  ...
  על העץ
  9. צורת

  9.צורת
  העלים וגודלים
  10.ים כמשפך ומאפשרים למים רבים להגיע או שעלוות העץ מתפקדת כמטרייה
  .
  rtl
  rtl
  (view changes)
  7:41 am

More